КУРС З Української літератури

Ваш розділ: Урок №1″Слово про похід Ігорів”

ЗМІНИТИ

Усі розпочаті курсі ви можете знайти на сторінці користувача, самостійно вибираючи зручний для навчання час.

Урок №1″Слово про похід Ігорів”

Хвилинка теорії: ПАСПОРТ ТВОРУ

Автор: невідомий

Рід: ліро-епос

Жанр: героїчна поема

Тема: зображення невдалого походу новгород-сіверського князя Ігоря проти половців у 1185 р.

Ідея: заклик руських князів до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів; Ідея виржена в “золотому слові” Святослава

Особливість: центральний образ у творі – Руська земля

Напрям: орнаменталізм

Перший переклад: М. Шашкевич

Топографічні назви: річки Дон, Дінець, Дніпро-Славута, Каяла, Дунай;   міста Київ, Путивль, Новгород, Чернігів, Тмутаракань

 

Цитати про твір:

«Своєрідність, неповторність композиції “Слова…” полягає в тому, що між епізодами і всередині них є чимало відступів, історичних екскурсів, публіцистичних звертань, історичних аналогій, медитативних роздумів, цитат, навіть ціла новела
про князя-чарівника Всеслава Полоцького, який подібно до Олега Гориславича був зачинателем князівських інтриг і свар».
Юлія Солод

 

«Цей немеркнучий образ крізь віки сяє своєю моральною силою і чистотою… Природа немов чує голос Ярославни і діє за її пристрасним покликом. Ігореві, що вирвався з полону, допомагає і море, і смерчі, і ріка Донець, і очерети, і різноманітне птаство».
Леонід Махновець

 

“Єдина у своєму роді перлина старої поезії”  Дмитро Чижевський

 

“Найпахучіша квітка у вінку літературних пам’яток Київської Русі” Борис Степанишин

Закріпіть вивчений матеріал: Урок №1″Слово про похід Ігорів”

ТЕСТУВАННЯ ЗА ТЕМОЮ:

Урок №1″Слово про похід Ігорів”

04:12

ЗАТРАЧЕНО ЧАСУ

Тести включають у себе питання тільки з однією правильною відповіддю, ви маєте можливість відкласти “складні” питання на потім. Час на виконання тестів не є обмеженим. Це дозволить вам побачити, скільки ви втрачаєте на проходження одного тесту. Після завершення тестування ви зможете переглянути правильні та неправильні відповіді, а також перескласти тест, щоб повторити матеріал.

РОЗПОЧАТИ ТЕСТУВАННЯ

1. За родовою належністю "Слово про похід Ігорів"

 • епічний
 • ліро-епічний
 • ліричний
 • драматичний

2. У якому місті Святослав бачить "мутен сон"?

 • У Чернігові
 • У Києві
 • У Новгороді
 • У Львові

3. Кого у "Слові..." автор наділяє порівнянням "буй-тур"?

 • Ігоря
 • Володимира
 • Святослава
 • Всеволода

4. Ідея «Слова про похід Ігорів»

 • засудити легковажність князя Ігоря
 • прославити сміливе руське військо
 • довести силу князів
 • прославити минуле нашої землі
 • закликати князів до єднання

5. Чотири сонця у «Слові…» символізують

 • ватажків половецького війська
 • чотири роки неволі
 • Ігореві полки
 • князів-учасників походу

6. Хто з героїв «Слова про похід Ігорів» промовляє такі слова: «Ні мудрому, ні меткому, ні за пташку прудкішому – суда божого не минути…»?

 • Боян
 • Ігор
 • Всеволод
 • Святослав

7. Про кого з героїв сказано: "Грозою був він: розгромив своїми сильними полками і харалужними мечами, наступив на землю Половецькую"?

 • Святослава
 • Ігоря
 • Всеволода
 • Володимира

8. До вітру, сонця і Дніпра в «Слові про похід Ігорів» звертається

 • Ігор
 • Святослав
 • Ярославна
 • Боян

9. Ігор у кінці твору повертається з полону до міста

 • Львова
 • Путивля
 • Києва
 • Новгород-Сіверська

10. Про кого слова: «Сповнившись ратного духу, він навів свої хоробрі полки на землю Половецькую за землю Руськую»?

 • Святослава
 • Ігоря
 • Всеволода
 • Володимира

11. Якої річки не згадано у творі?

 • Сула
 • Рось
 • Дніпро
 • Дністер

12. За ідейно-тематичним змістом центральним у «Слові о полку Ігоревім» є епізод

 • виступу дружини князя Ігоря в похід;
 • перемоги в першій битві Ігоря;
 • сну і «золотого слова» Святослава
 • втечі Ігоря з полону;

13. Хто віднайшов список «Слова о полку Ігоревім» і вперше опублікував його текст?

 • О. Мусін-Пушкін
 • О. Пушкін
 • Нестор Літописець
 • Максим Парпура

14. Ігор – це князь

 • київський
 • новгород-сіверський
 • путивльський
 • галицький

15. До кого їхав Ігор по Боричеву?

 • До церкви Святої Богородиці Пирогощої
 • До Ярославни
 • До Святослава
 • До Всеволода

16. Кому належать слова: «Чому мечеш ти хановськії стріли/ На своїх легесеньких крильцях /На моєї лади воїв?»?

 • Всеволоду
 • Овлуру
 • Ярославні
 • Святославу

17. Про що йдеться в рядках "Коні іржуть за Сулою – Дзвенить слава у Києві; Труби трублять в Новгороді Стоять стяги в Путивлі"?

 • збір Ігоревого війська
 • загибель Всеволода
 • поразку Ігоря
 • утечу Ігоря з полону

18. За жанром "Слово про похід Ігорів"

 • літопис
 • історичний роман
 • героїчна поема
 • повість

19. Хто промовляє слова: "Мої куряни - воїни вправні...з кінця списа годовані"?

 • Ігор
 • Всеволод
 • Святослав
 • Боян

20. Помилково співвіднесено героя та уривок "Слова про похід Ігорів"

 • Боян - "Не десять соколів на стадо лебедів пускає,а свої віщії персти на живії струни накладає"
 • Овлур - "Коли сокіл до гнізда летить - то ми сокільця опутаємо"
 • Всеволод - "Один брат, один світлий ти, - Ігорю! Оба ми є Святославичі!"
 • Святослав - "Вступайте, господарі, в золоті стремена, за обиду часу нашого, за землю Руськую, за рани Ігореві, смілого Святославича!""

21. Про який епізод йдеться в уривку: "Укрили мене чорним запиналом на ліжку тисовому/черпали мені синього вина..."?

 • про полон Ігоря
 • про віщий сон Святослава
 • про смерть Всеволода
 • про сон Ярославни

22. Центральним образом у «Слові про похід Ігорів» є

 • Ярославна
 • Руська земля
 • князь Ігор
 • золоте слово

23. У якому місті плаче Ярославна?

 • Київ
 • Чернігів
 • Путивль
 • Львів

24. Слова: ”І застогнав же, браття, Київ тугою,/ а Чернігів напастьми./ Тоска розлилася по Руській землі”, - промовляє

 • автор
 • Боян
 • Ігор
 • Святослав

25. Слова: "О мої синовці... Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити, А собі слави шукати...", - промовляє у "Слові.."

 • Святослав
 • Боян
 • Всеволод
 • Ігор

26. Ігореві вдалося визволитись з полону ,бо

 • Всеволод пожертвував собою та дав Ігореві коня
 • Ярославна прислала підмогу
 • половець Овлур врятував його
 • Кончак вирішив відпустити Ігоря

27. Слова: "Розтікався він мислю по дереву, / сірим вовком по землі,/сизим орлом під хмарами", - сказано про

 • співця Митусу
 • князя Святослава
 • Бояна
 • князя Ігоря

28. Кого автор називає Гориславовичем?

 • Ігоря
 • Всеволода
 • Олега Святославовича
 • Святослава

29. Кому належить цитата: "О вітре, вітрило!/ Чому, господине, так сильно вієш ти?/..../Мало тобі було вгорі під хмарами віяти,/леліючи кораблі на синім морі?"?

 • Бояну
 • Ігорю
 • Овлуру
 • Всеволоду
 • Ярославні

30. Що означає вислів "напитися шолом з Дону"?

 • програти битву
 • тужити за рідним краєм
 • набратися сил для боротьби
 • перемогти

31. Хто здійснив перший переклад "Слова..."?

 • Тарас Шевченко
 • Іван Франко
 • Михайло Шашкевич
 • Дмитро Павличко

32. Який стиль "Слова про похід Ігорів"?

 • монументалізм
 • орнаменталізм
 • романтизм
 • бароко

33. Про який епізод йдеться: "Тут кривавого вина недостало: тут пир докінчили хоробрі русичі"?

 • святкування повернення Ігоря з полону
 • бенкети князів до походів
 • поразку Ігоревого війська
 • перша перемога Ігоря

34. Хто є автором "Слова про похід Ігорів"?

 • Нестор Літописець
 • невідомий
 • Маркіян Шашкевич
 • Ярослав Мудрий

35. "Се моє, і те - теж моє", - так автор розповідає про

 • загарбницьку політику київського князя
 • стосунки між синами Ігорем і Всеволодом
 • князівські міжусобиці
 • стосунки між Святославом та ігорем

36. Невдалий похід Ігоря відбувся у

 • 1185 р
 • 1187 р
 • 1285 р
 • 1287 р

37. "Слово про похід Ігорів" починається

 • розповіддю про Бояна: "Боян бо віщий..."
 • звернення автора: "Чи не гоже було б нам браття..."
 • розповіддю про задум Ігоря йти в похід
 • зверненням Ігоря до війська: "Лучче ж бо потятими бути, аніж полоненим..."

38. Коли відбувся невдалий похід новгород-сіверського князя проти половців?

 • навесні
 • восени
 • влітку
 • взимку

39. "Німці і венеційці,/...греки і морава/ співають славу"

 • Святославу
 • Ігорю
 • Всеволоду
 • Бояну

40. "Золоте слово, зі слізьми змішане" починається словами

 • "О вітре, вітрило! Чому, господине, так сильно вієш ти?"
 • "О мої синовці, Ігорю і Всеволоде! Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити..."
 • "Браття і дружино! Лучче ж бо потятими бути, аніж полоненими..."
 • "Хочу-бо, - сказав, - списа приломити кінець поля Половецького"

41. Установіть відповідність між героєм та цитатою, яка йому належить

 • «Один брат [у мене], один світ світлий — ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі! Сідлай, брате, свої бистрії коні, а мої вже готові, осідлані під Курськом, попереду. А мої ті куряни — воїни вправні: під трубами сповиті, під шоломами злеліяні, кінцем списа згодовані, путі їм відомі, яруги їм знайомі, луки у них напружені, сайдаки отворені, шаблі вигострені; самі скачуть, як ті сірі вовки в полі, шукаючи собі честі, а князю — слави».
 • «Коли сокіл до гнізда летить — то ми сокільця опутаємо красною дівицею»
 • «О вітре, вітрило! Чому, господине, так сильно вієш ти?.. Чому, господине, мої веселощі по ковилі розвіяв?»
 • «О мої сини, Ігоре і Всеволоде! Рано ви почали Половецькую землю мечами разити, а собі слави шукати. Ви без честі одоліли[ половців у першій сутичці], без честі, бо кров погану ви пролили. Ваші хоробрі серця в жорстокім харалузі сковані, а в одвазі загартовані. Що ж натворили ви моїй срібній сідині?»
 • Святослав
 • Ярославна
 • Всеволод
 • Кончак
 • Овлур
А Б В Г Д
1
2
3
4

42. Установіть відповідність між подією та місцем

 • поразка Ігоревого війська
 • Святослав бачить мутен сон
 • дівчата співають і вихваляють Ігоря
 • Ярославна плаче, звертається до сил природи
 • Путивль
 • Каяла
 • Дніпро
 • Дунай
 • Київ
А Б В Г Д
1
2
3
4
ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ
ПОТОЧНЕ ПИТАННЯ ПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ ПИТАННЯ З ВІДПОВІДДЮ

Ваш результат: 4 правильних відповідей із 6 питань

Ваш результат: 66 %, 4 правильних відповідей із 6 питань

Ви можете переглянути правильні та неправильні відповіді, проаналізувати помилки. Виберіть питання, що вас цікавить.

1. За родовою належністю "Слово про похід Ігорів"

 • епічний
 • ліро-епічний
 • ліричний
 • драматичний

2. У якому місті Святослав бачить "мутен сон"?

 • У Чернігові
 • У Києві
 • У Новгороді
 • У Львові

3. Кого у "Слові..." автор наділяє порівнянням "буй-тур"?

 • Ігоря
 • Володимира
 • Святослава
 • Всеволода

4. Ідея «Слова про похід Ігорів»

 • засудити легковажність князя Ігоря
 • прославити сміливе руське військо
 • довести силу князів
 • прославити минуле нашої землі
 • закликати князів до єднання

5. Чотири сонця у «Слові…» символізують

 • ватажків половецького війська
 • чотири роки неволі
 • Ігореві полки
 • князів-учасників походу

6. Хто з героїв «Слова про похід Ігорів» промовляє такі слова: «Ні мудрому, ні меткому, ні за пташку прудкішому – суда божого не минути…»?

 • Боян
 • Ігор
 • Всеволод
 • Святослав

7. Про кого з героїв сказано: "Грозою був він: розгромив своїми сильними полками і харалужними мечами, наступив на землю Половецькую"?

 • Святослава
 • Ігоря
 • Всеволода
 • Володимира

8. До вітру, сонця і Дніпра в «Слові про похід Ігорів» звертається

 • Ігор
 • Святослав
 • Ярославна
 • Боян

9. Ігор у кінці твору повертається з полону до міста

 • Львова
 • Путивля
 • Києва
 • Новгород-Сіверська

10. Про кого слова: «Сповнившись ратного духу, він навів свої хоробрі полки на землю Половецькую за землю Руськую»?

 • Святослава
 • Ігоря
 • Всеволода
 • Володимира

11. Якої річки не згадано у творі?

 • Сула
 • Рось
 • Дніпро
 • Дністер

12. За ідейно-тематичним змістом центральним у «Слові о полку Ігоревім» є епізод

 • виступу дружини князя Ігоря в похід;
 • перемоги в першій битві Ігоря;
 • сну і «золотого слова» Святослава
 • втечі Ігоря з полону;

13. Хто віднайшов список «Слова о полку Ігоревім» і вперше опублікував його текст?

 • О. Мусін-Пушкін
 • О. Пушкін
 • Нестор Літописець
 • Максим Парпура

14. Ігор – це князь

 • київський
 • новгород-сіверський
 • путивльський
 • галицький

15. До кого їхав Ігор по Боричеву?

 • До церкви Святої Богородиці Пирогощої
 • До Ярославни
 • До Святослава
 • До Всеволода

16. Кому належать слова: «Чому мечеш ти хановськії стріли/ На своїх легесеньких крильцях /На моєї лади воїв?»?

 • Всеволоду
 • Овлуру
 • Ярославні
 • Святославу

17. Про що йдеться в рядках "Коні іржуть за Сулою – Дзвенить слава у Києві; Труби трублять в Новгороді Стоять стяги в Путивлі"?

 • збір Ігоревого війська
 • загибель Всеволода
 • поразку Ігоря
 • утечу Ігоря з полону

18. За жанром "Слово про похід Ігорів"

 • літопис
 • історичний роман
 • героїчна поема
 • повість

19. Хто промовляє слова: "Мої куряни - воїни вправні...з кінця списа годовані"?

 • Ігор
 • Всеволод
 • Святослав
 • Боян

20. Помилково співвіднесено героя та уривок "Слова про похід Ігорів"

 • Боян - "Не десять соколів на стадо лебедів пускає,а свої віщії персти на живії струни накладає"
 • Овлур - "Коли сокіл до гнізда летить - то ми сокільця опутаємо"
 • Всеволод - "Один брат, один світлий ти, - Ігорю! Оба ми є Святославичі!"
 • Святослав - "Вступайте, господарі, в золоті стремена, за обиду часу нашого, за землю Руськую, за рани Ігореві, смілого Святославича!""

21. Про який епізод йдеться в уривку: "Укрили мене чорним запиналом на ліжку тисовому/черпали мені синього вина..."?

 • про полон Ігоря
 • про віщий сон Святослава
 • про смерть Всеволода
 • про сон Ярославни

22. Центральним образом у «Слові про похід Ігорів» є

 • Ярославна
 • Руська земля
 • князь Ігор
 • золоте слово

23. У якому місті плаче Ярославна?

 • Київ
 • Чернігів
 • Путивль
 • Львів

24. Слова: ”І застогнав же, браття, Київ тугою,/ а Чернігів напастьми./ Тоска розлилася по Руській землі”, - промовляє

 • автор
 • Боян
 • Ігор
 • Святослав

25. Слова: "О мої синовці... Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити, А собі слави шукати...", - промовляє у "Слові.."

 • Святослав
 • Боян
 • Всеволод
 • Ігор

26. Ігореві вдалося визволитись з полону ,бо

 • Всеволод пожертвував собою та дав Ігореві коня
 • Ярославна прислала підмогу
 • половець Овлур врятував його
 • Кончак вирішив відпустити Ігоря

27. Слова: "Розтікався він мислю по дереву, / сірим вовком по землі,/сизим орлом під хмарами", - сказано про

 • співця Митусу
 • князя Святослава
 • Бояна
 • князя Ігоря

28. Кого автор називає Гориславовичем?

 • Ігоря
 • Всеволода
 • Олега Святославовича
 • Святослава

З неприхованим осудом автор згадує рідного діда князя Ігоря – Олега Святославовича (1153–1115), називаючи його Гориславовичем за ті міжусобиці, ініціатором яких він був

29. Кому належить цитата: "О вітре, вітрило!/ Чому, господине, так сильно вієш ти?/..../Мало тобі було вгорі під хмарами віяти,/леліючи кораблі на синім морі?"?

 • Бояну
 • Ігорю
 • Овлуру
 • Всеволоду
 • Ярославні

30. Що означає вислів "напитися шолом з Дону"?

 • програти битву
 • тужити за рідним краєм
 • набратися сил для боротьби
 • перемогти

31. Хто здійснив перший переклад "Слова..."?

 • Тарас Шевченко
 • Іван Франко
 • Михайло Шашкевич
 • Дмитро Павличко

32. Який стиль "Слова про похід Ігорів"?

 • монументалізм
 • орнаменталізм
 • романтизм
 • бароко

33. Про який епізод йдеться: "Тут кривавого вина недостало: тут пир докінчили хоробрі русичі"?

 • святкування повернення Ігоря з полону
 • бенкети князів до походів
 • поразку Ігоревого війська
 • перша перемога Ігоря

34. Хто є автором "Слова про похід Ігорів"?

 • Нестор Літописець
 • невідомий
 • Маркіян Шашкевич
 • Ярослав Мудрий

35. "Се моє, і те - теж моє", - так автор розповідає про

 • загарбницьку політику київського князя
 • стосунки між синами Ігорем і Всеволодом
 • князівські міжусобиці
 • стосунки між Святославом та ігорем

36. Невдалий похід Ігоря відбувся у

 • 1185 р
 • 1187 р
 • 1285 р
 • 1287 р

37. "Слово про похід Ігорів" починається

 • розповіддю про Бояна: "Боян бо віщий..."
 • звернення автора: "Чи не гоже було б нам браття..."
 • розповіддю про задум Ігоря йти в похід
 • зверненням Ігоря до війська: "Лучче ж бо потятими бути, аніж полоненим..."

38. Коли відбувся невдалий похід новгород-сіверського князя проти половців?

 • навесні
 • восени
 • влітку
 • взимку

39. "Німці і венеційці,/...греки і морава/ співають славу"

 • Святославу
 • Ігорю
 • Всеволоду
 • Бояну

40. "Золоте слово, зі слізьми змішане" починається словами

 • "О вітре, вітрило! Чому, господине, так сильно вієш ти?"
 • "О мої синовці, Ігорю і Всеволоде! Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити..."
 • "Браття і дружино! Лучче ж бо потятими бути, аніж полоненими..."
 • "Хочу-бо, - сказав, - списа приломити кінець поля Половецького"

41. Установіть відповідність між героєм та цитатою, яка йому належить

 • «Один брат [у мене], один світ світлий — ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі! Сідлай, брате, свої бистрії коні, а мої вже готові, осідлані під Курськом, попереду. А мої ті куряни — воїни вправні: під трубами сповиті, під шоломами злеліяні, кінцем списа згодовані, путі їм відомі, яруги їм знайомі, луки у них напружені, сайдаки отворені, шаблі вигострені; самі скачуть, як ті сірі вовки в полі, шукаючи собі честі, а князю — слави».
 • «Коли сокіл до гнізда летить — то ми сокільця опутаємо красною дівицею»
 • «О вітре, вітрило! Чому, господине, так сильно вієш ти?.. Чому, господине, мої веселощі по ковилі розвіяв?»
 • «О мої сини, Ігоре і Всеволоде! Рано ви почали Половецькую землю мечами разити, а собі слави шукати. Ви без честі одоліли[ половців у першій сутичці], без честі, бо кров погану ви пролили. Ваші хоробрі серця в жорстокім харалузі сковані, а в одвазі загартовані. Що ж натворили ви моїй срібній сідині?»
 • Святослав
 • Ярославна
 • Всеволод
 • Кончак
 • Овлур
А Б В Г Д
1
2
3
4

42. Установіть відповідність між подією та місцем

 • поразка Ігоревого війська
 • Святослав бачить мутен сон
 • дівчата співають і вихваляють Ігоря
 • Ярославна плаче, звертається до сил природи
 • Путивль
 • Каяла
 • Дніпро
 • Дунай
 • Київ
А Б В Г Д
1
2
3
4

ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ
ПИТАННЯ З НЕПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ ПИТАННЯ З ПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ

КУРС З Української літератури

 • Урок №1″Слово про похід Ігорів”
ОБРАТИ

Ім’я користувача

Email

Пароль

Повторіть пароль

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ

Відновлення паролю

Введіть своє ім’я користувача або електронну пошту, щоб відновити пароль.

На вашу електрону адресу надійде лист для відновлення паролю.

Email адреса

ВІДНОВИТИ ПАРОЛЬ