КУРС З Курси

План:

 • Історія України як наука.
 • Періодизація історії України.
 • Джерела з історії України: речові, усні, писемні, візуальні.

 

Ваш розділ: Крок №1. Вступ до історії України

ЗМІНИТИ

Усі розпочаті курсі ви можете знайти на сторінці користувача, самостійно вибираючи зручний для навчання час.

Крок №1. Вступ до історії України

Хвилинка теорії:

Історія — це наука, яка вивчає минуле людства, завдяки  письмовим та матеріальним свідченням  минулих подій. Дослідником історії є історик, особа з відповідним вишколом та фаховою підготовкою. Саме тому існують різні трактування одних і тих самих фактів, різні версії історії.
Археологія — наука, що вивчає давні побут і культуру людського суспільства на підставі речових пам’яток минулого, добутих розкопками.
Цивілізація — людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
Хронологія — це послідовність подій у часі.
Періодизація історії України:
 1. Стародавня історія (від найдавніших часів до V ст.)
 2. Середньовіччя (V-XV ст.)
 3. Ранньомодерний або Ранній новий час (XVI-XVIIIст.)
 4. Модерний або Новий час (XIX ст.)
 5. Новітня історія (XX-XXI ст.)
Історичні джерела — носії історичної інформації, що виникли як продукт розвитку природи й культури та відображають той чи інший бік людської діяльності.

Речові 
— пам’ятки матеріальної культури: знаряддя виробництва, предмети побуту, архітектурні пам’ятники.

Письмові
— зафіксовані на папері, папірусі

Усні 
— фольклор, народні пісні, історичні думи,
перекази, легенди, народні прислів’я та приказки

Етнографічні
 — пам’ятки, які розповідають про характер
і особливості побуту, культури, звичаїв того чи іншого народу.

Лінгвістичні 
— мовні явища та дані з історії розвитку мови.

Кіно-, фото- та аудіодокументи.

ТЕСТУВАННЯ ЗА ТЕМОЮ:

Крок №1. Вступ до історії України

04:12

ЗАТРАЧЕНО ЧАСУ

Тести включають у себе питання тільки з однією правильною відповіддю, ви маєте можливість відкласти “складні” питання на потім. Час на виконання тестів не є обмеженим. Це дозволить вам побачити, скільки ви втрачаєте на проходження одного тесту. Після завершення тестування ви зможете переглянути правильні та неправильні відповіді, а також перескласти тест, щоб повторити матеріал.

РОЗПОЧАТИ ТЕСТУВАННЯ

1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства, називається

 • нумізматика
 • топоніміка
 • геральдика
 • археологія

2. Які історичні джерела є визначальними для реконструкції життя найдавніших людей на теренах України?

 • речові
 • документальні
 • зображальні
 • вербальні

3. Яка з указаних повістей є важливим джерелом з історії України?

 • «Повість днів і доль минущих»
 • «Повість про два міста»
 • «Повість про справжню людину»
 • «Повість минулих літ»

4. Археологія – це галузь історичної науки, що вивчає

 • походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру.
 • архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу.
 • історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень.
 • речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію людства.

5. «Археологічна культура» - це

 • археологічні пам’ятки, котрі належать до одного часу, розповсюджені в певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями.
 • науково обгрунтовані правила здійснення археологічних розкопок.
 • археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первісних людей мистецтва та релігії.
 • наука, що досліджує археологічні джерела і здійснює їх інтерпретацію.

6. Що покладено в основу археологічної періодизації давньої історії України?

 • зміни антропологічного типу людини
 • заняття первісних людей
 • матеріал, з яких виготовлялися знаряддя праці
 • зміна клімату на землі

7. Що вивчає допоміжна історична дисципліна хронологія?

 • прапори
 • герби
 • датування подій
 • звичаї людей

8. Основні історичні джерела:

 • водні та писемні
 • речові та писемні
 • земляні та речові
 • водні та земляні

9. Які із джерел є "наймолодшими"

 • писемні
 • лінгвістичні
 • фотодокументи
 • речові

10. Які з вказаних джерел відносять по писемних?

 • ручне рубило
 • фольклор
 • газета
 • залишок людського поховання

11. Установіть відповідність між історичним джерелами

 • речові
 • писемні
 • усні
 • антропологічні
 • літописи, документи, щоденники, мемуари
 • міфи, легенди, казки, народні пісні
 • залишки жител, знаряддя праці, посуд, одяг
 • залишки людських поховань
 • побут і звичаї народу
А Б В Г Д
1
2
3
4
ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ
ПОТОЧНЕ ПИТАННЯ ПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ ПИТАННЯ З ВІДПОВІДДЮ

Ваш результат: 4 правильних відповідей із 6 питань

Ваш результат: 66 %, 4 правильних відповідей із 6 питань

Ви можете переглянути правильні та неправильні відповіді, проаналізувати помилки. Виберіть питання, що вас цікавить.

1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства, називається

 • нумізматика
 • топоніміка
 • геральдика
 • археологія

2. Які історичні джерела є визначальними для реконструкції життя найдавніших людей на теренах України?

 • речові
 • документальні
 • зображальні
 • вербальні

3. Яка з указаних повістей є важливим джерелом з історії України?

 • «Повість днів і доль минущих»
 • «Повість про два міста»
 • «Повість про справжню людину»
 • «Повість минулих літ»

4. Археологія – це галузь історичної науки, що вивчає

 • походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру.
 • архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу.
 • історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень.
 • речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію людства.

5. «Археологічна культура» - це

 • археологічні пам’ятки, котрі належать до одного часу, розповсюджені в певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями.
 • науково обгрунтовані правила здійснення археологічних розкопок.
 • археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первісних людей мистецтва та релігії.
 • наука, що досліджує археологічні джерела і здійснює їх інтерпретацію.

6. Що покладено в основу археологічної періодизації давньої історії України?

 • зміни антропологічного типу людини
 • заняття первісних людей
 • матеріал, з яких виготовлялися знаряддя праці
 • зміна клімату на землі

7. Що вивчає допоміжна історична дисципліна хронологія?

 • прапори
 • герби
 • датування подій
 • звичаї людей

8. Основні історичні джерела:

 • водні та писемні
 • речові та писемні
 • земляні та речові
 • водні та земляні

9. Які із джерел є "наймолодшими"

 • писемні
 • лінгвістичні
 • фотодокументи
 • речові

10. Які з вказаних джерел відносять по писемних?

 • ручне рубило
 • фольклор
 • газета
 • залишок людського поховання

11. Установіть відповідність між історичним джерелами

 • речові
 • писемні
 • усні
 • антропологічні
 • літописи, документи, щоденники, мемуари
 • міфи, легенди, казки, народні пісні
 • залишки жител, знаряддя праці, посуд, одяг
 • залишки людських поховань
 • побут і звичаї народу
А Б В Г Д
1
2
3
4

ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ
ПИТАННЯ З НЕПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ ПИТАННЯ З ПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ

КУРС З Курси

 • Урок №3 Іван Котляревський “Енеїда”, “Наталка Полтавка”
ОБРАТИ

Ім’я користувача

Email

Пароль

Повторіть пароль

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ

Відновлення паролю

Введіть своє ім’я користувача або електронну пошту, щоб відновити пароль.

На вашу електрону адресу надійде лист для відновлення паролю.

Email адреса

ВІДНОВИТИ ПАРОЛЬ